Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), pozostałych aktów prawnych dotyczących ochrony danych obowiązujących w danym państwie oraz wszystkich innych przepisów w tym zakresie jest:

SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstraße 1
51588 Nümbrecht
Tel: +49 (0) 2293 305 0
Fax: +49 (0) 2293 305 2470
E-mail: info(at)sarstedt.com

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do informacji o Państwa danych osobowych, pragnęliby Państwo je skorygować, zablokować lub usunąć, bądź mają Państwo pytania dotyczące wykorzystywania, gromadzenia czy przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:
SARSTEDT AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Niemcy, e-mail: datenschutz(at)sarstedt.com Tel.: +49 2293 305 0, Fax: +49 2293 305 2470


Ze względu na czytelność tekstu nie stosuje się osobnych zaimków osobowych męskich i żeńskich.

 

1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.1. Zakres przetwarzania danych osobowych oraz cel przetwarzania

W SARSTEDT AG & Co. KG (w dalszej części jako “SARSTEDT” lub “my”) gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników, tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Podczas odwiedzania naszego portalu e-learningowego, przetwarzanie będą następujące dane:

 • Imię, nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa użytkownika
 • Firma (wraz z adresem)
 • Przypisanie do grupy
 • Funkcje
 • Autoryzacje
 • Uprawnienia/oceny
 • Czasy logowania
 • Adres IP użytkownika
 • Przeglądarka (typ, wersja, język)
 • System operacyjny
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej
 • Pliki na naszej stronie, do których użytkownik uzyskał dostęp
 • Strona internetowa wcześniej odwiedzona przez użytkownika
 • Strona internetowa, na którą użytkownik przeniósł się z naszej strony internetowej
 • Nazwa podmiotu przetwarzającego/adres IP może być przechowywana/y przez ograniczony okres maksymalnie 7 dni w celu analizy błędów.

Przetwarzanie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest niezbędne w celu dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Pliki dziennika zawierają adresy IP i inne dane, które można przypisać użytkownikowi. Dane te są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności portalu e-learningowego. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji witryny internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w tych celach oraz w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Wskazane dane nie zostaną użyte do celów marketingowych, na potrzeby doradztwa na rzecz klienta lub badania rynku.

1.2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Z reguły dane osobowe naszych użytkowników są przetwarzane za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. Podstawę prawną przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko osiągnięty zostanie cel, dla którego zostały zebrane. Jeśli dane zostały przetworzone w celu udostępnienia portalu e-learningowego, zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Jeśli dane zostały zapisane w plikach dziennika, zostaną usunięte w ciągu nie więcej niż 30 dni. Przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres jest możliwe pod warunkiem, że adresy IP użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane w celu uniemożliwienia powiązania ich z odwiedzającymi klientami.

2. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. W chwili odwiedzin strony internetowej przez użytkownika plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera określony ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej podczas ponownych odwiedzin na stronie internetowej. Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Ustawienia języka
 • Informacje dotyczące logowania

 

Korzystamy z plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Użytkownik może wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi lub ograniczenia przesyłania plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnym czasie usunąć. W przypadku gdy obsługa plików cookie dla naszej strony internetowej zostanie wyłączona, nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

3. Narzędzia

Nasza strona internetowa korzysta z Matomo (dawniej Piwik), oprogramowania służącego do statystycznej analizy dostępów osób odwiedzających stronę, obsługiwanego przez InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Gromadzone są tylko anonimowe statystyki, a nie osobiste profile użytkowników. Celem analizy internetowej jest poprawa jakości naszego portalu e-learningowego i jego zawartości. W tym celu, używamy plików cookies (patrz wyżej), które umożliwiają analizę korzystania z naszego portalu e-learningowego. Użytkownik może uniemożliwić analizę stron internetowych, dezaktywując JavaScript i pliki cookie w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat niezbędnych ustawień znajdują się w opisach/instrukcjach produktów różnych dostawców przeglądarek. W tym kontekście podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Matomo można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy-policy/ .

 

Użytkownik może nie zgodzić się na przypisanie jednoznacznego numeru identyfikacyjnego pliku cookie do komputera w celu niedopuszczenia do zbierania i analizy danych gromadzonych na niniejszej stronie internetowej.
Aby dokonać takiego wyboru, prosimy kliknąć poniżej by uzyskać plik cookie dezaktywujący analitykę statystyczną.

Nie zrezygnowałeś z udziału w procesie analityki statystycznej. Odznacz to pole, aby wyłączyć analizę.

 

W celu skrócenia czasu ładowania naszego portalu e-learningowego, korzystamy z Amazon Cloud Front (Content Delivery Network – sieć dostarczania treści (CDN)) dostarczonego przez Amazon Web Services, Inc., skrytka pocztowa 81226, Seattle, Waszyngton 98108, Stany Zjednoczone. W pewnych okolicznościach dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do Amazon. Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą temu zapobiec, dezaktywując JavaScript w swoich przeglądarkach. Więcej informacji na temat polityki prywatności Amazon CloudFront – Content Delivery Network (CDN) można znaleźć na stronie https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.

4. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail

Nasz portal e-learningowy zawiera formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do formularza zostaną nam przesłane i zapisane:

 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon (opcjonalnie)
 • Adres e-mail
 • Puste miejsce na własny tekst
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina wysłania formularza.

 

Wypełniając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych. Mogą Państwo również skontaktować się z nami na podany adres e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które zostały przesłane w ramach wysyłanej wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail jest zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza służy nam jedynie do celów przetwarzania korespondencji. W tym kontekście żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego bądź przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail są usuwane w przypadku, gdy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona tj. wówczas, gdy okoliczności pozwalają stwierdzić, że kwestia, która była przedmiotem konwersacji, została ostatecznie rozwiązana. Dodatkowe dane osobowe gromadzone w procesie wysyłania są także usuwane w terminie nie dłuższym niż siedem dni.

Użytkownik w dowolnym czasie może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku gdy użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail, ma możliwość wyrazić w dowolnym czasie sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku nie ma możliwości przetwarzania wiadomości i konwersacja nie może być kontynuowana, a wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązanego kontaktu zostaną usunięte.

5. Bezpieczeństwo

SARSTEDT wdrożył techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane przez SARSTEDT, to są Państwo „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem SARSTEDT:

6.1. Prawo dostępu do informacji

Zgodnie z art. 15 RODO są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy też nie. Jeśli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie przetwarzania danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • (jeśli to możliwe) planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, a gdy jego podanie nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane nie zostały zebrane od Państwa;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

 

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazywaniem danych.

6.2. Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne.

6.3. Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w przypadku, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy jako administrator.
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

Jeżeli upubliczniliśmy Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmujemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy jako administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i (i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym, dla potrzeb prowadzenia badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W następujących przypadkach, zgodnie z art. 18 RODO, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub;
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i jeszcze nie stwierdzono, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.


Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Jeśli w wymienionych wyżej przypadkach doszło do ograniczenia przetwarzania danych, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Państwa o tym fakcie.

6.5. Prawo do powiadomienia

Zgodnie z art. 19 RODO, jeśli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, to jesteśmy zobowiązani do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe dotyczące Państwa, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas informacji o tych odbiorcach.

6.6. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO, mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mają Państwo ponadto prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i podmiotów. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

6.7. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie wolno nam będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.8. Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Zgodnie z art. 22 RODO, mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera na Państwa wpływ. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a nami;
 • jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.


6.10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla uzyskania innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zwyczajowo maja swoje miejsce zamieszkania, w którym znajduje się Państwa miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.

7. Odpowiedzialność za treść i informacje

Nasza strona zawiera przekierowania (linki) do stron internetowych osób trzecich. W trakcie umieszczania linków, treści każdej z tych stron zostały przez nas sprawdzone pod kątem naruszeń prawa cywilnego lub prawa karnego. Nie można jednak wykluczyć, że treść została po tym fakcie zmieniona przez dostawcę treści. Jeżeli jesteście Państwo zdania, że połączone za pomocą linków strony zewnętrzne naruszają prawo lub zawierają nieodpowiednie treści, to prosimy o zgłoszenie tego do nas. Państwa uwagi zostaną przez nas sprawdzone i jeśli będzie to konieczne, usuniemy odpowiedni link. SARSTEDT nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz dostępność innych stron internetowych, do których linki zostały umieszczone na naszej stronie.

8. Wprowadzenie i zastosowanie polityki prywatności

Poprzez skorzystanie z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany powyżej. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do treści online należących do SARSTEDT. Pozostałe przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych odnoszą się do zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki umieszczone na naszej stronie. Informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za zewnętrzne strony internetowe, znajdują się w informacjach prawnych każdej z tych stron.

Rozwój naszej strony internetowej lub wdrażanie nowych technologii może spowodować konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. W związku z tym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Obowiązującą wersją niniejszej polityki prywatności jest wersja, która jest dostępna podczas odwiedzania strony internetowej w tym czasie.


Wersja z: Maj 2018