Login

Gebruiksvoorwaarden

SARSTEDT AG & Co. KG is de enige eigenaar van dit e-learning-portaal.

De volledige inhoud van dit e-learning-portaal, inclusief alle teksten, grafieken, illustraties, video's en databanken zijn het intellectuele eigendom van SARSTEDT AG & Co. KG en wordt beschermd door de geldende Duitse wetgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken.

SARSTEDT AG & Co. KG behoudt zich het recht voor om dit e-learning-portaal en de getoonde producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Elke distributie, wijziging, overdracht, kopie of soortgelijk gebruik van de inhoud van dit e-learning-portaal moet vooraf door SARSTEDT AG & Co. KG worden goedgekeurd. De bewijslast ligt bij de gebruiker.

SARSTEDT AG & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie, documenten, foto's en illustraties op dit e-learning-portaal.

Dit e-learning-portaal kan informatie van derden bevatten die waar mogelijk dienovereenkomstig is gemarkeerd. SARSTEDT AG & Co. KG is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die worden overgedragen tijdens het gebruik van dit e-learning-portaal.

SARSTEDT AG & Co. KG is niet aansprakelijk voor de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid, illegale inhoud of overtreding van de wet, indien van toepassing, veroorzaakt door pagina's die aan deze Site gelinkt kunnen zijn. Eventuele links naar andere sites worden slechts voor het gemak van de gebruikers van deze Site aangeboden en houden geen enkele wettelijke verplichting in.

SARSTEDT AG & Co. KG is niet aansprakelijk voor virussen die verzonden zijn tijdens het gebruik van dit e-learning portaal.

De gebruiker van dit e-learning-portaal is volledig verantwoordelijk voor elk risico dat kan voortvloeien uit het gebruik van de site.

Dit e-learning-portaal kan informatie en illustraties bevatten van producten die mogelijk niet beschikbaar zijn in een bepaald land. Indien het verplicht is, moeten dergelijke producten, voorafgaand aan de distributie, worden goedgekeurd door de bevoegde regelgevende instantie van de overheid in de betreffende landen om toestemming te krijgen voor het op de markt brengen. Geen van de informatie en afbeeldingen mag worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of promotie voor een product en/of gebruik van een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar de gebruiker woont.

De inhoud van dit e-learning-portaal is algemeen van aard en wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Alle medische, gezondheid gerelateerde en technologische verklaringen zijn niet bedoeld als vervanging voor medisch, wetenschappelijk of technologisch advies. SARSTEDT AG & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een behandeling die op basis van de inhoud van dit e-learning-portaal wordt uitgevoerd.

De in dit e-learning-portaal verstrekte informatie, tekeningen, illustraties, technische, maat- en prestatiespecificaties zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze een bindend karakter hebben. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om technische wijzigingen uit te voeren.

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Op deze disclaimer is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.